Pentru a ne putea contacta via email aveti nevoie de un navigator care sa suporte JavaScript!

SCOALA DE FORMARE INITIALA SI CONTINUA A PERSONALULUI POLITITIEI DE FRONTIERA IASI
Meniu
  Informatii generale
  Echipa manageriala
  Structura organizatorica
  Securizarea frontierei
  Colaborare institutionala
  Oferte educationale
  Informatii publice
  Purtatorul de cuvant
  Informatii utile
  Conditii calatorie
  Campanii de informare
  Petitii, sesizari, reclamatii
  Link-uri utile
Informații generale
 

    Școala s-a constituit și funcționează în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului Romaniei nr. 104/2001, aprobata prin Legea nr. 81/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției de Frontieră, cu modificările și completările ulterioare.

    În baza Ordinului Ministrului de Interne nr. I/0531, din data de 01.06.2001, se constituie Centrul de Instruire și Perfecționare Iași, subordonat Direcției de Poliție de Frontieră Iași.

    În anul 2003, sediul școlii a fost renovat și utilat prin fonduri PHARE și cofinanțare guvernamentală, în valoare de peste 1.750.000 euro, creându-se astfel condiții europene de pregătire și viață școlară.

    La data de 01.12.2004, potrivit Ordinului Ministrului Administrației și Internelor nr. I/0606/01.11.2004, școala trece în subordinea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, dobândind personalitate juridică și calitatea de ordonator terțiat de credite.

    În conformitate cu Ordinul Ministrului Administrației și Internelor nr. I/0467 din 15.12.2005, instituției i se atribuie denumirea de Școala de Formare Inițială și Continuă a Personalului Poliției de Frontieră Iași, organizându-se pe trei catedre (Pregătire Specifică, Ordine Publică, Pregătire juridică, limbi străine și științe socio-uname) și structuri suport.

    În septembrie 2008, școlii i s-a conferit titlul de ACADEMIE PARTENERĂ FRONTEX.

    Școala asigură derularea cursurilor de formare inițială a agenților de poliție de frontieră proveniți din sursă externă, a cursurilor de dezvoltare a carierei pentru ofițerii și agenții de poliție de frontieră, în domeniile stabilite de către structura de specialitate a Inspectoratului General, potrivit nevoilor de pregătire ale structurilor Poliției de Frontieră Române.

    În baza ordinelor/dispozițiilor conducerii Ministerului Afacerilor Interne sau Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, școala organizează și desfășoară cursuri de pregătire și pentru alte categorii de personal din cadrul ministerului sau din afara acestuia.

    Totodată, poate asigura organizarea și derularea de seminarii, activități de multiplicare a cunoștințelor, conferințe, sesiuni de comunicări științifice, colocvii etc., în domenii de interes ale poliției de frontieră, cu participare internă și internațională.

    Asumându-și rolul de Academie Parteneră FRONTEX, facilitează organizarea și desfășurarea sesiunilor de pregătire/lucru a polițiștilor de frontieră din statele membre UE și țări terțe, implicând activ și permanent profesorii proprii, în calitatea lor de sublideri de proiecte sau de experți în diferite domenii.

    Pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, școala cooperează cu structurile operative beneficiare ale Poliției de Frontieră Române, ale altor structuri din organica Ministerului Afacerilor Interne, cu instituții de învățământ de profil și civile din țară și străinătate, cu organele administrației publice locale, cu instituții/structuri cu atribuții privind apărarea și siguranța națională.

    Un loc aparte l-a ocupat și îl ocupă cooperarea cu departamentul și facultățile de profil - științele educației, științe juridice, filologie și informatică - din cadrul Universității "Al. I. Cuza" IAȘI.

    Anual, organizează și derulează sesiunile "Academiei de Vară a Polițiilor de Frontieră Europene", manifestări științifice destinate pregătirii și schimbului de experiență între specialiștii Poliției de Frontieră Române și ai instituțiilor similare din țările Uniunii Europene și din țările terțe.

 

 • Desfășurarea procesului de învățământ pentru formarea și perfecționarea aptitudinilor și deprinderilor polițiștilor de frontieră necesare îndeplinirii, la nivel european, a misiunilor de supraveghere și control al frontierei de stat, combaterea migrației ilegale și infracționalității transfrontaliere, culegerea/evaluarea, verificarea și valorificarea informațiilor de interes operativ, însușirea prevederilor legislației Schengen și aplicarea normelor legale din comeniul de competență;
 • Organizarea și desfășurarea programului de învățământ pentru inițierea în carieră și pentru dezvoltarea carierei (perfecționare/specializare) pentru personalul M.A.I. sau din afara ministerului, conform ordinelor/dispozițiilor forurilor tutelare;
 • Augmentarea ofertei educaționale anuale, în acord cu cerințele structurilor beneficiare;
 • Realizarea de studii privind perfecționarea continuă a procesului de învățământ, elaborarea de cursuri și manuale, precum și a altor materiale didactice;
 • Organizarea examenelor de admitere la cursurile de capacitate și de absolvire a acestora, pentru obținerea gradului profesional de agent șef de poliție;
 • Modernizarea și extinderea bazei materiale a învățământului;
 • Dezvoltarea relațiilor de colaborare cu instituțiile de învățământ de profil din țară și străinătate, cu instituțiile locale de învățământ preuniversitar și universitar;
 • Organizarea și derularea activităților de pregătire, cu participare internă și internațională, în calitate de Academie Parteneră Frontex;
 • Realizarea activității de informare publică, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public.

 

 1. Supravegherea și controlul frontierei de stat;
 2. Aplicarea legislației naționale și a Uniunii Europene proprii atribuțiilor Poliției de Frontieră Române;
 3. Combaterea infracționalității de frontieră;
 4. Comunicații și informatică;
 5. Aplicarea legislației și măsurilor de ordine publică, potrivit competențelor materiale și teritoriale ale Poliției de Frontieră Române;
 6. Utilizarea legală și în deplină siguranță a armamentului din înzestrarea polițiștilor de frontieră, pe timpul exercitării atribuțiilor de serviciu;
 7. Comunicarea în contexte profesionale;
 8. Educație fizică și sport.

Despre noi
  Prezentare generala
  Istoricul scolii
  Evenimente
English (soon)
Cautare

Numar de urgenta
Noutati

_S.F.I.C.P.P.F. IASI © 2013
Acasa Harta site Forum Chat Contact
Internet Explorer Opera Mozilla Firefox Safari